काठमाडौं– नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषिक्षेत्रका प्राथमिकता अध्ययन गरेर कार्ययोजना …
काठमाडौँ । बागलुङका दुग्ध किसानले यस वर्ष दूधमा पाइने अनुदानमार्फत १६ लाख ४२ हजार रकम भित्र्याएका छन् ।जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्रले …
काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को माघ मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह, चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतका सूचकहरु सकारात्मक देखिएका छन् । माघ …

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
अंगुर(हरियो)के.जी.रू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
अदुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
अनारके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
आँप(दसहरी)केजीरू १७०.००रू १८०.००रू १७५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७२.५०
आभोकाडोके.जीरू ५००.००रू ५५०.००रू ५२५.००
आलु रातोके.जी.रू ५४.००रू ५५.००रू ५४.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३६.००रू ३८.००रू ३७.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४४.००रू ४५.००रू ४४.५०
आलु सेतोके.जी.रू ४४.००रू ४५.००रू ४४.५०
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
काउली स्थानियके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
काक्रो(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३४.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ६०.००रू ८०.००रू ७०.००
कागतीके.जी.रू २२०.००रू २६०.००रू २४७.५०
किविकेजीरू ५५०.००रू ६००.००रू ५७५.००
कुरीलोके.जी.रू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
केरादर्जनरू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू १५०.००रू २००.००रू १८३.३३
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ३८०.००रू ४००.००रू ३९०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
गाजर(तराई)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
गाजर(लोकल)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ४७.००रू ५२.००रू ५०.२०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ४५.००रू ५०.००रू ४७.५०
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
घिरौलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
चिचिण्डोके.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २८.३३
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१३.३३
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
जिरीको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
जुनारके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
झिगूनीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
टाटे सिमीके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २७०.००रू २९०.००रू २८०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २७०.००रू २९०.००रू २८०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३२०.००रू ३४०.००रू ३३०.००
तामाके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
तोरीको सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
न्यूरोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
परवर(तराई)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३८.००रू ४०.००रू ३९.००
प्याज हरियोके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३२.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
भटमासकोशाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३२.५०
भिण्डीके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ६०.००रू ८०.००रू ७०.००
मकै बोडीकेजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
मूला रातोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.५०
मेवा(भारतीय)केजीरू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
मौसमके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
रातो बन्दाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
रायो सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
रुख कटहरके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
लसुन हरियोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
लौकाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सजिवनके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
सेलरीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्कूसके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
स्याउ(फूजी)के जीरू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
हरियो धनियाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००