तरकारी तथा फलफुलको आजको बजार भाऊ(हेर्नुहोस, मूल्यसूचीसहित)

२०७९ कार्तिक ४ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले कात्तिक ४ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

जसअनुसार, अदुवाको प्रतिकेजी मूल्य ४५ रुपैयाँ, अनार मूल्य ३७५.००, काउली स्थानिय ६५.०० रुपैयाँ, आलु रातो(मुडे) प्रतिकेजी मूल्य ९३.५०, इमली १४६.६७, काक्रो लोकल ६५ रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
अदुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
अनारके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
अम्बाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
आलु रातोके.जी.रू ९२.००रू ९५.००रू ९३.८०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ४२.००रू ४४.००रू ४३.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ७५.००रू ८०.००रू ७७.५०
आलु सेतोके.जी.रू ७५.००रू ८०.००रू ७८.३३
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
काउली स्थानियके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
कागतीके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७२.५०
किविकेजीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
कुरीलोके.जी.रू ९००.००रू ०.००रू ९५०.००
केरादर्जनरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४००.००रू ४२०.००रू ४१०.००
गाजर(तराई)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
गुन्दुकके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ४२.००रू ५०.००रू ४७.४०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
घिरौलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १८३.३३
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
जिरीको सागके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
जुनारके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २२०.००रू २४०.००रू २३०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३४०.००रू ३५०.००रू ३४६.६७
तामाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
तितो करेलाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
तोफुके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
तोरीको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
निबुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
परवर(तराई)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
परवर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
पालूगो सागके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
पिंडालूके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ५२.००रू ५५.००रू ५३.५०
प्याज हरियोके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
बकूलाके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ३९.००
बरेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भिण्डीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
भुई कटहरप्रति गोटारू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
मकै बोडीकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मटरकोशाके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
मूला रातोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मेथीको सागके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
मौसमके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
रातो बन्दाके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
रायो सागके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
लप्सीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १६०.००रू १७०.००रू १६५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२३.३३
लसुन हरियोके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
लौकाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
शरीफाके‍.जीरू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
सखरखण्डके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
सौफको सागके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
स्कूसके.जी.रू १२.००रू १६.००रू १४.३३
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
स्याउ(फूजी)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १००.००रू १५०.००रू १२५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७