तरकारी तथा फलफुलको आजको बजार भाऊ(हेर्नुहोस, मूल्यसूचीसहित)

२०७९ कार्तिक ५ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले कात्तिक ५ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

जसअनुसार, अदुवाको प्रतिकेजी मूल्य ४६.६७ रुपैयाँ, अनार मूल्य ३७५.००, काउली स्थानिय ६५.०० रुपैयाँ, आलु रातो(मुडे) प्रतिकेजी मूल्य ७७.५०, इमली १४६.६७, काक्रो लोकल ७५ रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची…..

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
अदुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
अनारके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
अम्बाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
आलु रातोके.जी.रू ९२.००रू ९५.००रू ९३.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ४२.००रू ४४.००रू ४३.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ७५.००रू ८०.००रू ७७.५०
आलु सेतोके.जी.रू ७५.००रू ८०.००रू ७७.५०
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
काउली स्थानियके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
कागतीके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
किविकेजीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
कुरीलोके.जी.रू ८००.००रू ९००.००रू ८५०.००
केरादर्जनरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४००.००रू ४२०.००रू ४१०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
गाजर(लोकल)के.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
गुन्दुकके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ४२.००रू ५०.००रू ४६.४०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
घिरौलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
जिरीको सागके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
जुनारके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
टाटे सिमीके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २२०.००रू २४०.००रू २३०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३२५.००रू ३४०.००रू ३३१.६७
तामाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
तितो करेलाके.जी.रू ६०.००रू ८०.००रू ६७.५०
तोफुके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
तोरीको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
निबुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
परवर(तराई)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
परवर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
पालूगो सागके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
पिंडालूके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ५०.००रू ५४.००रू ५२.००
प्याज हरियोके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
बकूलाके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
बरेलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भन्टा डल्लोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भिण्डीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
भुई कटहरप्रति गोटारू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३२.००
मकै बोडीकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मटरकोशाके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
मूला रातोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मेथीको सागके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
मौसमके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
रातो बन्दाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
रायो सागके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
लप्सीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १६०.००रू १७०.००रू १६६.६७
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११३.३३
लसुन हरियोके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
लौकाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
शरीफाके‍.जीरू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
सखरखण्डके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सुन्तला(नेपाली)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९३.३३
सुन्तला(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
स्कूसके.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.५०
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
स्याउ(फूजी)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १००.००रू १५०.००रू १३३.३३
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००