तरकारी तथा फलफुलको आजको बजार भाऊ(हेर्नुहोस, मूल्यसूचीसहित)

२०७९ कार्तिक २४ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले कात्तिक २४ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची‘….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
हरियो धनियाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू २३०.००रू २६०.००रू २४६.६७
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्कूसके.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.६०
सौफको सागके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
सुन्तला(नेपाली)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
सलगमके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सखरखण्डके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
लसुन हरियोके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १७०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
लप्सीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
रायो सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९०.००
मौसमके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
मेवा(भारतीय)केजीरू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मेथीको सागके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.५०
मूला रातोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मटरकोशाके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५६.००
मकै बोडीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
भिण्डीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
बोडी(तने)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.००
बरेलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
बकूलाके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३२.५०
प्याज हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ५४.००रू ५६.००रू ५५.००
पुदीनाके.जी.रू ६००.००रू ७००.००रू ६५०.००
पिंडालूके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
पालूगो सागके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१३.३३
पार्सलेके.जी.रू ६००.००रू ७००.००रू ६५०.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३८.००
परवर(तराई)केजीरू ४०.००रू ४५.००रू ४३.३३
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
तितो करेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
तामाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३२५.००रू ३५०.००रू ३३७.५०
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
तरुलके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
टाटे सिमीके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
जुनारके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २४०.००
जिरीको सागके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३३०.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १६०.००रू २००.००रू १८०.००
चुकुन्दरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
चिचिण्डोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
चमसूरको सागके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१३.३३
घिरौलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३२.००रू २८.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ५५.००रू ६५.००रू ६०.००
गुन्दुकके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
गाजर(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४००.००रू ४२०.००रू ४१०.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
केरादर्जनरू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
कुरीलोके.जी.रू ०.००रू ०.००रू ०.००
किविकेजीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
कागतीके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
काउली स्थानियके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
उखुप्रति वटारू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
आलु सेतोके.जी.रू ४४.००रू ४८.००रू ४६.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३८.००रू ३६.४०
आलु रातोके.जी.रू ६५.००रू ६८.००रू ६६.५०
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
अम्बाके.जी.रू १००.००रू १५०.००रू १२५.००
अमलाके.जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
अनारके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४३३.३३
अदुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू ३००.००रू ३००.००रू ३००.००
अंगुर(कालो)केजीरू ३८०.००रू ४००.००रू ३९०.००
चितवन। चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–९ टिकौली जङ्गलको नजिकै घर भएकी कुमारी विकको दैनिकी आजभोलि पूर्व–पश्चिम …