यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको मूल्य

२०८० बैशाख २४ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० बैशाख २४ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस, मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ४५.००रू ५५.००रू ५०.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
आलु रातोके.जी.रू ३०.००रू ३२.००रू ३१.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू २८.००रू ३०.००रू २९.००
आलु सेतोके.जी.रू २५.००रू २७.००रू २६.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३४.००रू ३६.००रू ३५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १२.००रू १५.००रू १३.३३
काउली स्थानियके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २०.००रू २५.००रू २२.३३
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मटरकोशाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
टाटे सिमीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तितो करेलाके.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३७.६७
लौकाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
परवर(तराई)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
घिरौलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
झिगूनीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.३३
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
सलगमके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भिण्डीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
सखरखण्डके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
बरेलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
पिंडालूके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
स्कूसके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
रायो सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
पालूगो सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
चमसूरको सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मेथीको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
प्याज हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
बकूलाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १६०.००रू २००.००रू १८०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ४५०.००रू ४८०.००रू ४६३.३३
कुरीलोके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सजिवनके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
कोइरालोके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
जिरीको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सेलरीके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
पार्सलेके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
सौफको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
पुदीनाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
केरादर्जनरू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
कागतीके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३३.३३
अनारके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
आँप(दसहरी)केजीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
अंगुर(कालो)केजीरू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३७.६७
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
जुनारके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
रुख कटहरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
किनुके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
किविकेजीरू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
आभोकाडोके.जीरू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
अमलाके.जीरू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
अदुवाके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५२०.००रू ४८५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
लसुन हरियोके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
हरियो धनियाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २२०.००रू २४०.००रू २२८.३३
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३५०.००रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३००.००रू ३३०.००रू ३१५.००