यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार मूल्य

२०८० बैशाख २६ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० बैशाख २६ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस, मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ३९.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ४५.००रू ५०.००रू ४७.५०
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ४०.००रू ३७.५०
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू ५५.००रू ६०.००रू ५७.५०
आलु रातोके.जी.रू ३०.००रू ३२.००रू ३१.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू २८.००रू ३०.००रू २९.००
आलु सेतोके.जी.रू २४.००रू २६.००रू २५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३४.००रू ३६.००रू ३५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू ११.८०
काउली स्थानियके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २०.००रू २५.००रू २२.५०
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३७.५०
भन्टा डल्लोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मकै बोडीकेजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मटरकोशाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ९०.००रू ११०.००रू ९७.५०
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
टाटे सिमीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
भटमासकोशाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
तितो करेलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
लौकाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
परवर(तराई)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
चिचिण्डोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
घिरौलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
झिगूनीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४३.३३
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
रायो सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पालूगो सागके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मेथीको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू ११०.००रू १३०.००रू १२०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
कुरीलोके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
जिरीको सागके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सेलरीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
पार्सलेके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
सौफको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
पुदीनाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २८३.३३
स्याउ(फूजी)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २८३.३३
केरादर्जनरू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
कागतीके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२४.००
अनारके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २७०.००
आँप(मालदह)के.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
आँप(दसहरी)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३८.३३
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
जुनारके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १३०.००रू ११८.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
रुख कटहरके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
किविकेजीरू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
आभोकाडोके.जीरू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
अमलाके.जीरू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
अदुवाके.जी.रू १६०.००रू २००.००रू १८०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४८०.००रू ४६५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
लसुन हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
हरियो धनियाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३५०.००रू ३४३.३३
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २६०.००रू ३००.००रू २८०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३००.००रू ३३०.००रू ३१५.००