यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार मूल्य

२०८० बैशाख २९ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० बैशाख २९ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस, मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ५५.००रू ६५.००रू ६०.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू ५५.००रू ६५.००रू ६०.००
आलु रातोके.जी.रू ३२.००रू ३४.००रू ३३.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३०.००रू ३२.००रू ३१.००
आलु सेतोके.जी.रू २५.००रू २७.००रू २६.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३४.००रू ३५.००रू ३४.२५
गाजर(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू ११.८०
काउली स्थानियके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २०.००रू २५.००रू २२.५०
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मकै बोडीकेजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मटरकोशाके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
परवर(तराई)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
चिचिण्डोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
घिरौलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
झिगूनीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४५.००रू ५०.००रू ४८.३३
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
स्कूसके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
रायो सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पालूगो सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
मेथीको सागके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १६०.००रू २००.००रू १८०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३३०.००रू ३८०.००रू ३५६.००
कुरीलोके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
जिरीको सागके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
ग्याठ कोबीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सेलरीके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
पार्सलेके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
सौफको सागके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
पुदीनाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
कागतीके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
अनारके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २३३.३३
आँप(दसहरी)केजीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३३.३३
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
जुनारके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
काक्रो(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
रुख कटहरके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
किविकेजीरू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
आभोकाडोके.जीरू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
अदुवाके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४४०.००रू ४८०.००रू ४६०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लसुन हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
हरियो धनियाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
छ्यापी हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३६०.००रू ३४६.६७
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २६०.००रू ३००.००रू २८०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३००.००रू ३३०.००रू ३१५.००