यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार मूल्य

२०८० जेष्ठ ३ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० बैशाख २८ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस, मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २८.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ४०.००रू ३७.५०
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
आलु रातोके.जी.रू ३४.००रू ३५.००रू ३४.६०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३०.००रू ३१.००रू ३०.६७
आलु सेतोके.जी.रू २६.००रू २७.००रू २६.६७
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३४.००रू ३५.००रू ३४.५०
गाजर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू ११.८०
काउली स्थानियके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मूला रातोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मकै बोडीकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मटरकोशाके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
लौकाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
परवर(तराई)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
झिगूनीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६३.३३
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४५.००रू ५०.००रू ४८.७५
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६४.००
बरेलाके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
स्कूसके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
रायो सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
पालूगो सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
मेथीको सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
तरुलके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७६.००
कुरीलोके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६३.३३
जिरीको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
ग्याठ कोबीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सेलरीके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १८३.३३
पार्सलेके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १८३.३३
सौफको सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
पुदीनाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २८३.३३
स्याउ(फूजी)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २८३.३३
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
कागतीके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
अनारके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २७०.००
आँप(मालदह)के.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२३.३३
आँप(दसहरी)केजीरू २००.००रू २५०.००रू २२३.३३
अंगुर(हरियो)के.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१३.३३
अंगुर(कालो)केजीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४३.३३
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
जुनारके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
भुई कटहरप्रति गोटारू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
रुख कटहरके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
किविकेजीरू ४५०.००रू ५००.००रू ४८३.३३
आभोकाडोके.जीरू ४५०.००रू ५००.००रू ४८३.३३
अदुवाके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४८०.००रू ४६५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६४.००
लसुन हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
हरियो धनियाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
छ्यापी हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३५०.००रू ३४३.३३
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २६०.००रू ३००.००रू २८०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २६०.००रू ३००.००रू २८०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३००.००रू ३३०.००रू ३१५.००