यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०८० जेष्ठ ६ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० जेठ ६ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस, मूल्यसूची…..

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
आलु रातोके.जी.रू ३५.००रू ३६.००रू ३५.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३०.००रू ३१.००रू ३०.५०
आलु रातो(मुडे)केजीरू ३५.००रू ३६.००रू ३५.६७
आलु सेतोके.जी.रू २९.००रू ३०.००रू २९.६७
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३५.००रू ३६.००रू ३५.५०
गाजर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.४०
काउली स्थानियके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मूला रातोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
भन्टा लाम्चोके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मकै बोडीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मटरकोशाके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
तितो करेलाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
परवर(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
परवर(तराई)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू ४५.००रू ५५.००रू ५०.००
झिगूनीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४५.००रू ५०.००रू ४७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
रायो सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पालूगो सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
मेथीको सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
कुरीलोके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३८३.३३
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सजिवनके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
जिरीको सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
ग्याठ कोबीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सेलरीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
पार्सलेके.जी.रू १६०.००रू २००.००रू १८०.००
सौफको सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
पुदीनाके.जी.रू १६०.००रू २००.००रू १८०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २८३.३३
स्याउ(फूजी)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
कागतीके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
अनारके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २७०.००
आँप(मालदह)के.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २४०.००
आँप(दसहरी)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २४०.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१३.३३
अंगुर(कालो)केजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४३.३३
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १७०.००
जुनारके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
भुई कटहरप्रति गोटारू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
रुख कटहरके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
किविकेजीरू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
आभोकाडोके.जीरू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
अदुवाके.जी.रू २६०.००रू ३००.००रू २८०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४४०.००रू ४८०.००रू ४६०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
लसुन हरियोके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
हरियो धनियाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
छ्यापी हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३५०.००रू ३४३.३३
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २६०.००रू ३००.००रू २८०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २६०.००रू ३००.००रू २८०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००