यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको भाऊ

२०८० जेष्ठ १२ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० जेठ १२ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस, मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ३५.००रू ४५.००रू ४१.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू ३०.००रू ३५.००रू ३३.३३
आलु रातोके.जी.रू ४०.००रू ४२.००रू ४१.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३०.००रू ३२.००रू ३१.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४०.००रू ४२.००रू ४१.३३
आलु सेतोके.जी.रू ३०.००रू ३२.००रू ३१.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३४.००रू ३५.००रू ३४.५०
गाजर(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७७.५०
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १२.००रू १६.००रू १४.२०
काउली स्थानियके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २५.००रू ३०.००रू २८.३३
भन्टा लाम्चोके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मकै बोडीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मटरकोशाके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
तितो करेलाके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
परवर(तराई)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
झिगूनीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ४०.००रू ४५.००रू ४३.३३
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बरेलाके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
रायो सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पालूगो सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
मेथीको सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १३०.००रू १६०.००रू १४०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू २८०.००रू ३२०.००रू ३०४.००
कुरीलोके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३३३.३३
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७३.३३
रातो बन्दाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
जिरीको सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
ग्याठ कोबीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सेलरीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
पार्सलेके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
सौफको सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
पुदीनाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू २४०.००रू ३००.००रू २७३.३३
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
कागतीके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
अनारके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
आँप(दसहरी)केजीरू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४३.३३
मौसमके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
जुनारके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
भुई कटहरप्रति गोटारू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
रुख कटहरके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
लीच्ची(लोकल)के.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
लीच्ची(भारतीय)केजीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
किविकेजीरू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
आभोकाडोके.जीरू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
अदुवाके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६२.५०
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४८०.००रू ४६५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
लसुन हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
हरियो धनियाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४६.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३५०.००रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २६०.००रू २८०.००रू २७३.३३
ताजा माछा(छडी)के जीरू २५०.००रू २८०.००रू २७०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३००.००रू ३३०.००रू ३१५.००