यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य

२०८० जेष्ठ १८ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० जेठ १८ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस, मूल्यसूची…

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.५०
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
आलु रातोके.जी.रू ४०.००रू ४२.००रू ४१.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३४.००रू ३५.००रू ३४.६७
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४०.००रू ४२.००रू ४१.००
आलु सेतोके.जी.रू ३०.००रू ३३.००रू ३१.६७
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ४३.००रू ४५.००रू ४४.२०
गाजर(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.४०
काउली स्थानियके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मूला रातोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.४०
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.५०
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मकै बोडीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मटरकोशाके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
तितो करेलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
लौकाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
परवर(तराई)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
घिरौलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
झिगूनीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३२.५०
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ३०.००रू ३५.००रू ३२.५०
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७४.००
सखरखण्डके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
स्कूसके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७३.३३
रायो सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
पालूगो सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
मेथीको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १३०.००रू १६०.००रू १४५.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू २८०.००रू ३१०.००रू २९४.००
कुरीलोके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १८३.३३
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
जिरीको सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
ग्याठ कोबीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सेलरीके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
पार्सलेके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
सौफको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
पुदीनाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २८३.३३
स्याउ(फूजी)के जीरू २८०.००रू ३२०.००रू ३००.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
कागतीके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १७०.००
अनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू ११०.००रू १३०.००रू १२०.००
आँप(दसहरी)केजीरू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
अंगुर(हरियो)के.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४३.३३
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
जुनारके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
भुई कटहरप्रति गोटारू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू १०६.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
रुख कटहरके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
लीच्ची(लोकल)के.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
किविकेजीरू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
आभोकाडोके.जीरू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
अदुवाके.जी.रू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४८०.००रू ४६५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
लसुन हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
हरियो धनियाके.जी.रू १८०.००रू २२०.००रू २००.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४६.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३५०.००रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००