यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य

२०८० जेष्ठ २४ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० जेठ २४ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस, मूल्यसूची…

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.५०
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू १२.००रू १८.००रू १५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू २२.००रू ३०.००रू २६.६०
आलु रातोके.जी.रू ४६.००रू ४८.००रू ४७.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३६.००रू ३८.००रू ३७.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४०.००रू ४२.००रू ४१.३३
आलु सेतोके.जी.रू ३६.००रू ३८.००रू ३७.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.४०
काउली स्थानियके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मूला रातोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २०.००रू २५.००रू २२.५०
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मकै बोडीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मटरकोशाके.जी.रू १७०.००रू १८०.००रू १७५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
तितो करेलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
लौकाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
परवर(तराई)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
झिगूनीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५३.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७४.००
सखरखण्डके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
स्कूसके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
रायो सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
पालूगो सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
मेथीको सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६६.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३३०.००रू ३७०.००रू ३५४.००
कुरीलोके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २३३.३३
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सजिवनके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
जिरीको सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
सेलरीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
पार्सलेके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २४०.००
सौफको सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
पुदीनाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३३.३३
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू २८०.००रू ३२०.००रू ३००.००
केरादर्जनरू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
कागतीके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६७.५०
अनारके.जी.रू ३८०.००रू ४००.००रू ३९३.३३
आँप(मालदह)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
आँप(दसहरी)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९३.३३
अंगुर(हरियो)के.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मौसमके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
जुनारके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
रुख कटहरके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
लीच्ची(लोकल)के.जी.रू १००.००रू १५०.००रू १३३.३३
लीच्ची(भारतीय)केजीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
किविकेजीरू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
आभोकाडोके.जीरू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
अदुवाके.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४८०.००रू ४६५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३७.५०
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लसुन हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
हरियो धनियाके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २३०.००रू २५०.००रू २३७.५०
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३१५.००रू ३३०.००रू ३२२.५०
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २५०.००रू २७०.००रू २६०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३२०.००रू ३४०.००रू ३३०.००