यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार मूल्य

२०८० जेष्ठ ३२ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० जेठ ३२ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस, मूल्यसूची…..

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ५.००रू ८.००रू ६.६०
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ८.००रू १२.००रू १०.००
आलु रातोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
आलु रातो(मुडे)केजीरू ३८.००रू ४०.००रू ३९.३३
आलु सेतोके.जी.रू ३२.००रू ३५.००रू ३३.५०
गाजर(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.४०
काउली स्थानियके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मूला रातोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू १२.००रू १५.००रू १३.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मकै बोडीकेजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
मटरकोशाके.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
टाटे सिमीके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
तितो करेलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
लौकाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
परवर(तराई)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
घिरौलाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
झिगूनीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३३.३३
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सखरखण्डके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
स्कूसके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
रायो सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
पालूगो सागके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
मेथीको सागके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६४.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
कुरीलोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
जिरीको सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
ग्याठ कोबीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
सेलरीके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू १०६.६७
पार्सलेके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २४०.००
सौफको सागके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
पुदीनाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू २८०.००रू ३२०.००रू ३००.००
केरादर्जनरू १३०.००रू १४०.००रू १३६.६७
कागतीके.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
अनारके.जी.रू ३८०.००रू ४००.००रू ३९०.००
आँप(मालदह)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
आँप(दसहरी)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मौसमके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
जुनारके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ८०.००रू ६८.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
रुख कटहरके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
लीच्ची(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
लीच्ची(भारतीय)केजीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
किविकेजीरू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
आभोकाडोके.जीरू ६००.००रू ७००.००रू ६५०.००
अदुवाके.जी.रू २८०.००रू ३२०.००रू ३०४.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४८०.००रू ४६५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू १८०.००रू २२०.००रू २००.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
लसुन हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
हरियो धनियाके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २२०.००रू २४०.००रू २३२.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १८०.००रू १९०.००रू १८६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३१५.००रू ३३०.००रू ३२२.५०
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २३०.००रू २५०.००रू २४३.३३
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३२०.००रू ३४०.००रू ३३०.००