यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार मूल्य

२०८० असार १० गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० असार १० गते आइतबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस, मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ८.००रू १२.००रू ९.६०
आलु रातोके.जी.रू ४२.००रू ४५.००रू ४३.३३
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३६.००रू ३५.३३
आलु रातो(मुडे)केजीरू ३८.००रू ४०.००रू ३९.००
आलु सेतोके.जी.रू ३४.००रू ३५.००रू ३४.३३
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ४५.००रू ४८.००रू ४६.३३
गाजर(लोकल)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ८.००रू १२.००रू १०.००
काउली स्थानियके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
मूला रातोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २०.००रू २५.००रू २२.३३
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३२.६७
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मकै बोडीकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मटरकोशाके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तितो करेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
लौकाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
परवर(तराई)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
झिगूनीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३४.५०
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भिण्डीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
स्कूसके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
रायो सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
पालूगो सागके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
चमसूरको सागके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मेथीको सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
प्याज हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३३०.००रू ३१३.३३
कुरीलोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
जिरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
सेलरीके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
पार्सलेके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
सौफको सागके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
पुदीनाके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
इमलीके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तोफुके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
केरादर्जनरू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
कागतीके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६६.६७
अनारके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
आँप(दसहरी)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू ३८०.००रू ४००.००रू ३९०.००
अंगुर(कालो)केजीरू ५५०.००रू ६००.००रू ५७५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मौसमके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
जुनारके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
रुख कटहरके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
लीच्ची(लोकल)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
किविकेजीरू ७००.००रू ८००.००रू ७५०.००
आभोकाडोके.जीरू ६००.००रू ७००.००रू ६५०.००
अदुवाके.जी.रू २८०.००रू ३२०.००रू २९६.६७
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४८०.००रू ४६५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू १५०.००रू २००.००रू १७६.६७
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
लसुन हरियोके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू १११.६७
हरियो धनियाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३१५.००रू ३३०.००रू ३२२.५०
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३२०.००रू ३६०.००रू ३४०.००