यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार मूल्य

२०८० असार २२ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० असार २२ गते आइतबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस, मूल्यसूची‘……..

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ४०.००रू ५२.००रू ४५.४०
आलु रातोके.जी.रू ४५.००रू ४७.००रू ४६.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३८.००रू ३६.५०
आलु रातो(मुडे)केजीरू ३८.००रू ४०.००रू ३९.२०
आलु सेतोके.जी.रू ३४.००रू ३६.००रू ३५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ५४.००रू ५६.००रू ५४.८०
गाजर(लोकल)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.४०
काउली स्थानियके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मूला रातोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २३.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २५.००रू ३०.००रू २८.३३
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८४.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
बोडी(तने)के.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १२८.००
मकै बोडीकेजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
टाटे सिमीके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तितो करेलाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
लौकाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
परवर(तराई)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भिण्डीके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
स्कूसके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
पालूगो सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
प्याज हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १६०.००रू २००.००रू १८०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३२०.००रू ३६०.००रू ३४२.००
कुरीलोके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
जिरीको सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
सेलरीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
पार्सलेके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
पुदीनाके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३६.६७
तामाके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३३३.३३
केरादर्जनरू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
कागतीके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५२.५०
अनारके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
अंगुर(कालो)केजीरू ५५०.००रू ५८०.००रू ५६५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
मौसमके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
जुनारके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
रुख कटहरके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
लीच्ची(लोकल)के.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
लीच्ची(भारतीय)केजीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
किविकेजीरू ८००.००रू ९००.००रू ८५०.००
आभोकाडोके.जीरू ५५०.००रू ६००.००रू ५७५.००
अदुवाके.जी.रू २८०.००रू ३२०.००रू ३०४.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू १७०.००रू १८०.००रू १७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लसुन हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
हरियो धनियाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४६.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २००.००रू २१०.००रू २०६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३१५.००रू ३३०.००रू ३२१.६७
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३२०.००रू ३४०.००रू ३३०.००