यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०८० श्रावण ७ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० साउन ७ गते आइतबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस, मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३७.६७
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ५८.००रू ६८.००रू ६३.६७
आलु रातोके.जी.रू ५०.००रू ५२.००रू ५१.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३६.००रू ३८.००रू ३७.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४०.००रू ४२.००रू ४१.००
आलु सेतोके.जी.रू ३५.००रू ३६.००रू ३५.३३
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ५०.००रू ५२.००रू ५१.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १२.००रू १८.००रू १५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
मूला रातोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २०.००रू २५.००रू २२.३३
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मकै बोडीकेजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
टाटे सिमीके.जी.रू १५०.००रू १७०.००रू १६०.००
भटमासकोशाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तितो करेलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
लौकाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३७.६७
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
झिगूनीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४४.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भिण्डीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्कूसके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
रायो सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तोरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
प्याज हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३८०.००रू ४००.००रू ३९०.००
कुरीलोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
जिरीको सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सेलरीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
पार्सलेके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
पुदीनाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
इमलीके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
तामाके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
केरादर्जनरू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
कागतीके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२६.६७
अनारके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
आँप(दसहरी)केजीरू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
आँप(चोसा)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ५५०.००रू ५८०.००रू ५६५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मौसमके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
जुनारके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू १८.००रू २५.००रू २१.००
रुख कटहरके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
किविकेजीरू ८००.००रू ९००.००रू ८५०.००
आभोकाडोके.जीरू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
अदुवाके.जी.रू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४८०.००रू ४६५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
लसुन हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २७०.००रू २८०.००रू २७५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २१०.००रू २२०.००रू २१५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३१०.००रू ३३०.००रू ३२०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३२०.००रू ३३०.००रू ३२५.००