यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ (मूल्यसूचीसहित)

२०८० श्रावण ८ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० साउन ८ गते आइतबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस, मूल्यसूची…..

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४३.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ५८.००रू ७२.००रू ६५.००
आलु रातोके.जी.रू ५०.००रू ५२.००रू ५०.८०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३६.००रू ३५.५०
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४०.००रू ४२.००रू ४१.००
आलु सेतोके.जी.रू ३८.००रू ४०.००रू ३९.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ४९.००रू ५२.००रू ५०.६०
गाजर(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १३०.००रू १२०.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १२.००रू १५.००रू १३.८०
काउली स्थानियके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मूला रातोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू १२.००रू १६.००रू १४.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २०.००रू २५.००रू २२.५०
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
बोडी(तने)के.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४३.००
मकै बोडीकेजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५३.३३
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
टाटे सिमीके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
भटमासकोशाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तितो करेलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
लौकाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३८.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
घिरौलाके.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ३९.००
झिगूनीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भिण्डीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पिंडालूके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
स्कूसके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
रायो सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तोरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
प्याज हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १६०.००रू २००.००रू १७६.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
कुरीलोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २८०.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
जिरीको सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
सेलरीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
पार्सलेके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
पुदीनाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
इमलीके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
तामाके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
कागतीके.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
अनारके.जी.रू ३८०.००रू ४००.००रू ३९०.००
आँप(मालदह)के.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
आँप(दसहरी)केजीरू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
आँप(चोसा)केजीरू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
आँप(कलकत्ते)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ५५०.००रू ६००.००रू ५७५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मौसमके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
जुनारके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू १८.००रू २२.००रू २०.००
रुख कटहरके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४३.३३
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.००
किविकेजीरू ८००.००रू ९००.००रू ८५०.००
आभोकाडोके.जीरू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
अदुवाके.जी.रू २७०.००रू २८०.००रू २७६.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४८०.००रू ४६५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३४.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू १५०.००रू १७०.००रू १६०.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
लसुन हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २७०.००रू २८०.००रू २७६.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २१०.००रू २२०.००रू २१५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३१०.००रू ३२०.००रू ३१५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३२०.००रू ३३०.००रू ३२५.००