यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ (मूल्यसूचीसहित)

२०८० श्रावण १० गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० साउन १० गते आइतबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस, मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ९०.००रू ११०.००रू १००.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३७.५०
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ५८.००रू ६८.००रू ६३.४०
आलु रातोके.जी.रू ४८.००रू ५०.००रू ४९.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३६.००रू ३५.५०
आलु रातो(मुडे)केजीरू ३८.००रू ४०.००रू ३९.००
आलु सेतोके.जी.रू ३४.००रू ३५.००रू ३४.५०
गाजर(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.००
काउली स्थानियके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ८८.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
मूला रातोके.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.४०
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.५०
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४३.००
मकै बोडीकेजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
टाटे सिमीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
तितो करेलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ३९.००
झिगूनीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
भिण्डीके.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३८.००
पिंडालूके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
रायो सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तोरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६४.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू २८०.००रू ३३०.००रू ३०६.००
कुरीलोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २८३.३३
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
जिरीको सागके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
सेलरीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
पार्सलेके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
पुदीनाके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
स्याउ(फूजी)के जीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
कागतीके.जी.रू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
अनारके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३८३.३३
आँप(मालदह)के.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
आँप(चोसा)केजीरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
अंगुर(कालो)केजीरू ५५०.००रू ५८०.००रू ५६५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मौसमके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
जुनारके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू २०.००रू २५.००रू २२.५०
रुख कटहरके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
किविकेजीरू ८००.००रू ९००.००रू ८५०.००
आभोकाडोके.जीरू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
अदुवाके.जी.रू २५०.००रू २७०.००रू २६०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४८०.००रू ४७०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.००
लसुन हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
हरियो धनियाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २१०.००रू २२०.००रू २१६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३१०.००रू ३२०.००रू ३१५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३००.००रू ३१०.००रू ३०६.६७