यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०८० श्रावण २१ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० साउन २१ गते आइतबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची…..

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १६८.३३
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ९५.००रू ११०.००रू १०१.६७
आलु रातोके.जी.रू ४८.००रू ५०.००रू ४९.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३६.००रू ३७.००रू ३६.३३
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४०.००रू ४२.००रू ४१.००
आलु सेतोके.जी.रू ३६.००रू ३७.००रू ३६.३३
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ४८.००रू ५२.००रू ४९.७५
गाजर(लोकल)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.३३
काउली स्थानियके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मूला रातोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मकै बोडीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
तितो करेलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३७.६७
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
झिगूनीके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.३३
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भिण्डीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्कूसके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
रायो सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
प्याज हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३३०.००रू ३८०.००रू ३५३.३३
कुरीलोके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सजिवनके.जी.रू २१०.००रू २२०.००रू २१५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
जिरीको सागके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
सेलरीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
पार्सलेके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
पुदीनाके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
कागतीके.जी.रू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
अनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
आँप(दसहरी)केजीरू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
आँप(चोसा)केजीरू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मौसमके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
जुनारके.जी.रू २२०.००रू २६०.००रू २४०.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू १५.००रू २०.००रू १७.६७
रुख कटहरके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
किविकेजीरू ७००.००रू ८००.००रू ७५०.००
आभोकाडोके.जीरू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
अदुवाके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६६.६७
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२६.६७
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
लसुन हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १००.००रू १५०.००रू १२३.३३
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २७०.००रू २८०.००रू २७५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३१०.००रू ३२०.००रू ३१५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००