कति पुग्यो टमाटरको भाउ ? हेर्नुस, आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार मूल्य

२०८० श्रावण २५ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० साउन २५ गते बिहीबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची‘….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ७५.००रू ९०.००रू ८३.००
आलु रातोके.जी.रू ४८.००रू ५०.००रू ४९.२०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३७.००रू ३६.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४०.००रू ४२.००रू ४१.२०
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ५४.००रू ५५.००रू ५४.६०
गाजर(लोकल)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १८.००
काउली स्थानियके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मूला रातोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३३.३३
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
मकै बोडीकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ४०.००रू ४५.००रू ४३.३३
टाटे सिमीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
तितो करेलाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३४.००
लौकाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३८.००
चिचिण्डोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४३.३३
घिरौलाके.जी.रू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
झिगूनीके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५२.५०
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भिण्डीके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४३.००
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ६५.००रू ६३.३३
स्कूसके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
रायो सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६४.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२४.००
कुरीलोके.जी.रू ३५०.००रू ४५०.००रू ४००.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
जिरीको सागके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
सेलरीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
पार्सलेके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
पुदीनाके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.००
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३४०.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
कागतीके.जी.रू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
अनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
आँप(चोसा)केजीरू १६०.००रू १७०.००रू १६५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
जुनारके.जी.रू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू १५.००रू २०.००रू १७.५०
रुख कटहरके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
लप्सीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
किविकेजीरू ७००.००रू ८००.००रू ७५०.००
आभोकाडोके.जीरू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
अदुवाके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७६.६७
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
लसुन हरियोके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
हरियो धनियाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २३०.००रू २४०.००रू २३६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३०५.००रू ३१५.००रू ३१०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २३०.००रू २४०.००रू २३६.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २३०.००रू २४०.००रू २३३.३३
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २८०.००रू २९०.००रू २८६.६७