पुनः बढ्न थाल्यो गोलभेँडाको मूल्य, हेर्नुस कुन तरकारी तथा फलफुलको कति मूल्य ?

२०८० श्रावण २९ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० साउन २९ गते सोमबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

केही दिन देखि घट्न थालेको गोलभेँडाको मूल्य पुनः बढ्न थालेको छ । आइतबार औसत १५० रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्ने गोलभेँडाको मूल्य सोमबार आइपुग्दा बढेर औसम मूल्य १७० रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची‘‘….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ९५.००रू ११०.००रू १०३.००
आलु रातोके.जी.रू ५०.००रू ५२.००रू ५१.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३७.००रू ३५.८०
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४१.००रू ४३.००रू ४२.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ५८.००रू ६०.००रू ५९.२०
गाजर(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ९०.००रू ११०.००रू १००.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
मकै बोडीकेजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लौकाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
घिरौलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
झिगूनीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५३.३३
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
भिण्डीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
स्कूसके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
रायो सागके.जी.रू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
तोरीको सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
प्याज हरियोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२४.००
कुरीलोके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
न्यूरोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२३.३३
चुकुन्दरके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
सजिवनके.जी.रू २३०.००रू २४०.००रू २३५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
जिरीको सागके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
स्याउ(फूजी)के जीरू ३५०.००रू ३८०.००रू ३६५.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
कागतीके.जी.रू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
अनारके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मौसमके.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
जुनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ३०.००रू ३५.००रू ३३.३३
रुख कटहरके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
अदुवाके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
लसुन हरियोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू ३५०.००रू ४५०.००रू ४००.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३०५.००रू ३१५.००रू ३१०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २३०.००रू २४०.००रू २३६.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २३०.००रू २४०.००रू २३६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २८०.००रू २९०.००रू २८६.६७