यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०८० श्रावण ३१ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० साउन ३१ गते बुधबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची‘…

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ८२.००रू १००.००रू ८९.४०
आलु रातोके.जी.रू ५०.००रू ५२.००रू ५१.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३६.००रू ३५.५०
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४२.००रू ४४.००रू ४३.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ५८.००रू ६०.००रू ५९.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मूला रातोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
भन्टा डल्लोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
मकै बोडीकेजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
टाटे सिमीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
लौकाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
घिरौलाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
झिगूनीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५३.३३
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
भिण्डीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
पिंडालूके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
स्कूसके.जी.रू ५५.००रू ६५.००रू ६०.००
रायो सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
प्याज हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२४.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
कुरीलोके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
सजिवनके.जी.रू २२०.००रू २४०.००रू २३०.००
रातो बन्दाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
जिरीको सागके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
सेलरीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
पार्सलेके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
पुदीनाके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
स्याउ(फूजी)के जीरू ३५०.००रू ३८०.००रू ३७०.००
केरादर्जनरू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
कागतीके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
अनारके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मौसमके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू २०.००रू ३०.००रू २५.००
रुख कटहरके.जी.रू ४५.००रू ५०.००रू ४८.३३
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
अम्बाके.जी.रू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
लप्सीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
किविकेजीरू ७००.००रू ८००.००रू ७५०.००
आभोकाडोके.जीरू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
अदुवाके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
लसुन हरियोके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
हरियो धनियाके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९०.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३०५.००रू ३१५.००रू ३१०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २३०.००रू २४०.००रू २३६.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २३०.००रू २४०.००रू २३६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २८०.००रू २९०.००रू २८६.६७