घट्दो क्रममा गोलभेडाको मूल्य, अन्य तरकारी तथा फलफुलको मूल्य कति ?

२०८० श्रावण ३२ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० साउन ३२ गते बिहीबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

यता, केही दिन अघि बढिरहेको गोलभेडाको मूल्य क्रमिक रुपमा घट्दै गएको छ । बिहीबार ठूलो गोलभेडा(नेपाली) को औसत मूल्य १३७ रुपैयाँ प्रतिकेजी कायम भएको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू १३०.००रू १५०.००रू १३७.५०
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ७५.००रू ९२.००रू ८३.८०
आलु रातोके.जी.रू ५०.००रू ५२.००रू ५१.२०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३६.००रू ३७.००रू ३६.५०
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४२.००रू ४५.००रू ४३.४०
आलु सेतोके.जी.रू ४०.००रू ४२.००रू ४१.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ५८.००रू ६२.००रू ५९.६०
गाजर(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मूला रातोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
मकै बोडीकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
लौकाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
झिगूनीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५३.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
भिण्डीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.००
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्कूसके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
रायो सागके.जी.रू ११०.००रू १३०.००रू १२०.००
तोरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९२.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ४००.००रू ४५०.००रू ४२४.००
कुरीलोके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
जिरीको सागके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
सेलरीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
पार्सलेके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
पुदीनाके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३८३.३३
गान्टे मूलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
स्याउ(फूजी)के जीरू ३५०.००रू ३८०.००रू ३७०.००
केरादर्जनरू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
कागतीके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
अनारके.जी.रू २८०.००रू ३२०.००रू ३००.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मौसमके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६४.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
रुख कटहरके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
अम्बाके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
लप्सीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
किविकेजीरू ७००.००रू ८००.००रू ७५०.००
आभोकाडोके.जीरू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
अदुवाके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
लसुन हरियोके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
हरियो धनियाके.जी.रू १००.००रू १५०.००रू ११७.५०
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २५०.००रू २७०.००रू २५७.५०
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २२०.००रू २३०.००रू २२६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३०५.००रू ३१५.००रू ३१०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २३०.००रू २४०.००रू २३६.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २३०.००रू २४०.००रू २३६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २८०.००रू २९०.००रू २८६.६७