हरियो प्याजको भाऊ प्रतिकेजी २०० रुपैयाँ पुग्यो, अन्य तरकारी तथा फलफुलको यस्तो छ मूल्य

२०८० भाद्र ६ गते प्रकाशित

काठमाडौं । पछिल्लो समय भारतले प्याज निर्यातमा ४० प्रतिशत महसुल लगाएसँगै नेपालमा प्याजको मूल्य आकासिँदै गएको छ । भारतबाट आउने प्याज ४० प्रतिशत महशुलका कारण महंगिएर आएको व्यापारी बताउँछन् ।

बुधबार आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुल बजारमा प्याजको भाऊ अधिकतम २०० रुपैयाँ प्रतिकेजी र न्युनतम १८० रुपैयाँ प्रतिकेजी हरियो प्याजको मूल्य पुगेको छ । कालीमाटीमा २०८० भदौ ६ गते बुधबार अन्य तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ निम्नानुसार छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ६३.००रू ८०.००रू ७१.६०
आलु रातोके.जी.रू ५०.००रू ५२.००रू ५१.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३६.००रू ३५.६७
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४८.००रू ५०.००रू ४९.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ८८.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मकै बोडीकेजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
लौकाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
परवर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६४.००
चिचिण्डोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
घिरौलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
झिगूनीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५३.३३
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
भिण्डीके.जी.रू ५५.००रू ६५.००रू ६०.००
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्कूसके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
रायो सागके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
प्याज हरियोके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १८०.००रू २२०.००रू २००.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
कुरीलोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४८३.३३
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
सजिवनके.जी.रू १९०.००रू २००.००रू १९५.००
रातो बन्दाके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
जिरीको सागके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
सेलरीके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
पार्सलेके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
पुदीनाके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
स्याउ(फूजी)के जीरू ३५०.००रू ३८०.००रू ३६५.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
कागतीके.जी.रू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
अनारके.जी.रू २८०.००रू ३२०.००रू ३००.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मौसमके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३४०.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १७०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४४.००
रुख कटहरके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
निबुवाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
अम्बाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
किविकेजीरू ७००.००रू ८००.००रू ७५०.००
शरीफाके‍.जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
आभोकाडोके.जीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
अमलाके.जीरू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
अदुवाके.जी.रू २६०.००रू ३००.००रू २८०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २८३.३३
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
लसुन हरियोके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १८२.५०
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २४०.००रू २६०.००रू २४८.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २३०.००रू २४०.००रू २३६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३०५.००रू ३१५.००रू ३१०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २३०.००रू २४०.००रू २३६.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २३०.००रू २४०.००रू २३६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २८०.००रू २९०.००रू २८६.६७