यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाउ

२०८० भाद्र ९ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० भदौं ९ गते शनिबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची…

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ४५.००रू ५५.००रू ५१.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ५८.००रू ७३.००रू ६६.२०
आलु रातोके.जी.रू ५२.००रू ५४.००रू ५३.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३६.००रू ३५.५०
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४६.००रू ५०.००रू ४८.४०
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ७३.००रू ७६.००रू ७४.८०
गाजर(लोकल)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ४५.००रू ५५.००रू ५०.००
काउली स्थानियके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
मूला रातोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मकै बोडीकेजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
लौकाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ५५.००रू ६५.००रू ५९.००
परवर(तराई)केजीरू ५५.००रू ६५.००रू ६०.००
चिचिण्डोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
घिरौलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
झिगूनीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४५.००रू ५०.००रू ४७.५०
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
भिण्डीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
स्कूसके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
रायो सागके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
तोरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
प्याज हरियोके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६४.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
कुरीलोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४८३.३३
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
सजिवनके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
रातो बन्दाके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
जिरीको सागके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
सेलरीके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
पार्सलेके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
पुदीनाके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
स्याउ(फूजी)के जीरू ३५०.००रू ३८०.००रू ३६५.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
कागतीके.जी.रू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
अनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
आँप(दसहरी)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मौसमके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
रुख कटहरके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
अम्बाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
किविकेजीरू ७००.००रू ८००.००रू ७५०.००
शरीफाके‍.जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
आभोकाडोके.जीरू २५०.००रू ३५०.००रू ३००.००
अदुवाके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २५०.००रू ३५०.००रू ३००.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
लसुन हरियोके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १५०.००रू २५०.००रू १८७.५०
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३०५.००रू ३१५.००रू ३१०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २३०.००रू २४०.००रू २३६.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २३०.००रू २४०.००रू २३६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २८०.००रू २९०.००रू २८५.००