यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको भाउ

२०८० भाद्र १३ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० भदौं १३ गते बुधबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची…

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ७५.००रू ९०.००रू ८४.००
आलु रातोके.जी.रू ५५.००रू ५८.००रू ५६.४०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३६.००रू ३५.६७
आलु रातो(मुडे)केजीरू ५०.००रू ५३.००रू ५२.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ७२.००रू ७६.००रू ७३.६०
गाजर(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
गाजर(तराई)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
मूला रातोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.००
मकै बोडीकेजीरू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
टाटे सिमीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
तितो करेलाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.००
लौकाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
परवर(तराई)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
घिरौलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६४.००
झिगूनीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५३.३३
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भिण्डीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
पिंडालूके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
स्कूसके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
रायो सागके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
प्याज हरियोके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
च्याउ(कन्य)के.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २४०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
कुरीलोके.जी.रू ५००.००रू ५५०.००रू ५२५.००
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
रातो बन्दाके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
जिरीको सागके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
केरादर्जनरू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
कागतीके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५२.००
अनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मौसमके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
जुनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १२८.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
रुख कटहरके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६३.३३
निबुवाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
अम्बाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
किविकेजीरू ७००.००रू ८००.००रू ७५०.००
शरीफाके‍.जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
आभोकाडोके.जीरू २५०.००रू ३५०.००रू ३००.००
अदुवाके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
लसुन हरियोके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३१५.००रू ३२५.००रू ३२०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २३५.००रू २४५.००रू २४०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २३५.००रू २४५.००रू २४०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २३५.००रू २४५.००रू २४०.००