यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाउ

२०८० भाद्र २७ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० भदौं २७ गते बुधबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची…

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ६०.००रू ८०.००रू ७०.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
आलु रातोके.जी.रू ५६.००रू ५८.००रू ५७.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३६.००रू ३५.६७
आलु रातो(मुडे)केजीरू ५०.००रू ५२.००रू ५१.००
आलु सेतोके.जी.रू ४६.००रू ४८.००रू ४७.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ६५.००रू ७०.००रू ६७.६०
गाजर(लोकल)के.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मकै बोडीकेजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
तितो करेलाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
लौकाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३४.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
परवर(तराई)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४३.३३
घिरौलाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
झिगूनीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५३.३३
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भिण्डीके.जी.रू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्कूसके.जी.रू १५.००रू २०.००रू १८.००
रायो सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
प्याज हरियोके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १८०.००रू २२०.००रू २०४.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
कुरीलोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
चुकुन्दरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
सजिवनके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
रातो बन्दाके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
जिरीको सागके.जी.रू १००.००रू १५०.००रू १२५.००
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
पार्सलेके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
पुदीनाके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
कागतीके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
अनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
रुख कटहरके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
निबुवाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
अम्बाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
लप्सीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
किविकेजीरू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
शरीफाके‍.जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
अमलाके.जीरू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
अदुवाके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५२.५०
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
लसुन हरियोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १००.००रू १५०.००रू १२३.३३
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २३०.००रू २४०.००रू २३६.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३६०.००रू ३७०.००रू ३६५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २७०.००रू २८०.००रू २७५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २७०.००रू २८०.००रू २७५.००