यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाउ

२०८० भाद्र ३१ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० भदौं ३१ गते आइतबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची…

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
आलु रातोके.जी.रू ५६.००रू ५८.००रू ५७.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३६.००रू ३५.३३
आलु रातो(मुडे)केजीरू ५०.००रू ५२.००रू ५१.००
आलु सेतोके.जी.रू ५६.००रू ५८.००रू ५७.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ६४.००रू ६८.००रू ६५.६७
गाजर(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
गाजर(तराई)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मकै बोडीकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तितो करेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
लौकाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
परवर(तराई)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
घिरौलाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
झिगूनीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४५.००रू ५०.००रू ४७.६७
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
सलगमके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्कूसके.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.६७
रायो सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
तोरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
प्याज हरियोके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३३.३३
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३८०.००रू ४३०.००रू ४०३.३३
कुरीलोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
न्यूरोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सजिवनके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
रातो बन्दाके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
जिरीको सागके.जी.रू १००.००रू १५०.००रू १२५.००
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
पार्सलेके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
पुदीनाके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
केरादर्जनरू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
कागतीके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
अनारके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
निबुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
अम्बाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
किविकेजीरू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
शरीफाके‍.जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
अमलाके.जीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
अदुवाके.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २००.००रू २५०.००रू २२६.६७
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
लसुन हरियोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २२०.००रू २४०.००रू २३०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २६०.००रू २७०.००रू २६५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३८०.००रू ४००.००रू ३९०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २७०.००रू २९०.००रू २८०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००