यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाउ

२०८० आश्विन ७ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० असोज ७ गते आइतबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ४५.००रू ५०.००रू ४७.६७
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
आलु रातोके.जी.रू ५६.००रू ५८.००रू ५७.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३६.००रू ३५.३३
आलु रातो(मुडे)केजीरू ५०.००रू ५२.००रू ५१.००
आलु सेतोके.जी.रू ४६.००रू ४८.००रू ४७.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ६४.००रू ७०.००रू ६६.३३
गाजर(लोकल)के.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
गाजर(तराई)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मूला रातोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू १०.००रू २०.००रू १५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मकै बोडीकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
तितो करेलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
झिगूनीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४५.००रू ५५.००रू ५०.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भिण्डीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बरेलाके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्कूसके.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.३३
रायो सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
तोरीको सागके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
प्याज हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १४०.००रू १८०.००रू १६०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२६.६७
कुरीलोके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७०.००
चुकुन्दरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
जिरीको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
पार्सलेके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
पुदीनाके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू २६०.००रू ३००.००रू २८०.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
केरादर्जनरू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
कागतीके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
अनारके.जी.रू ४२०.००रू ४५०.००रू ४३५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९०.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
निबुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
अम्बाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
किविकेजीरू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
शरीफाके‍.जीरू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
अमलाके.जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
अदुवाके.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू १५०.००रू २००.००रू १७६.६७
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
लसुन हरियोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७६.६७
हरियो धनियाके.जी.रू ५०.००रू ८०.००रू ६६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २२०.००रू २३०.००रू २२५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३७०.००रू ४००.००रू ३८५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २७०.००रू ३००.००रू २८५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २८०.००रू २६०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००