यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाउ

२०८० आश्विन १० गते प्रकाशित

काठमाडौ। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार टनेल गोलभेडा सानो प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य ५५, लोकल गोलभेडा सानो ४०, भारतीय ठूलो गोलभेडा ३५, भारतीय गोलभेडा सानो ३५, आलु रातो ५६, भारतीय आलु रातो ३५, मुडे आलु रातो ४८, घिउ सिमी लोकल ७०, काउली स्थानिय ७०, लौका ४०, हरियो फर्सी ४०, घिरौला ५० रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची…

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ५५.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
आलु रातोके.जी.रू ५६.००रू ५८.००रू ५७.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३६.००रू ३५.६७
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४८.००रू ५०.००रू ४९.००
आलु सेतोके.जी.रू ४६.००रू ४८.००रू ४७.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ७०.००रू ७४.००रू ७१.२०
गाजर(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गाजर(तराई)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ४५.००रू ५५.००रू ४९.००
काउली स्थानियके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मूला रातोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६४.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
मकै बोडीकेजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
टाटे सिमीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
तितो करेलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
परवर(तराई)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
घिरौलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
झिगूनीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४५.००रू ५०.००रू ४७.५०
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
भिण्डीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
बरेलाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्कूसके.जी.रू १०.००रू १५.००रू १३.००
रायो सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
तोरीको सागके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
प्याज हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १३०.००रू १६०.००रू १४४.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३४.००
कुरीलोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
रातो बन्दाके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
जिरीको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
पार्सलेके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
पुदीनाके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
केरादर्जनरू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
कागतीके.जी.रू २२०.००रू २६०.००रू २४०.००
अनारके.जी.रू ३८०.००रू ४००.००रू ३९०.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४००.००रू ४२०.००रू ४१०.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७४.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
निबुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
मेवा(भारतीय)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
अम्बाके.जी.रू १००.००रू १५०.००रू १२५.००
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५२.५०
किविकेजीरू ४००.००रू ४२०.००रू ४१०.००
शरीफाके‍.जीरू १५०.००रू २५०.००रू २००.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
अमलाके.जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
अदुवाके.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १६७.५०
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू १२०.००रू १६०.००रू १४३.३३
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
लसुन हरियोके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
हरियो धनियाके.जी.रू ५०.००रू ८०.००रू ६६.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २२०.००रू २३०.००रू २२५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३७०.००रू ४००.००रू ३८५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २७०.००रू ३००.००रू २८५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २८०.००रू २६०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २५०.००रू २७०.००रू २६०.००