यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०८० आश्विन १५ गते प्रकाशित

काठमाडौ। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार टनेल गोलभेडा सानो प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य ६५, लोकल गोलभेडा सानो ५०, भारतीय ठूलो गोलभेडा ४०, भारतीय गोलभेडा सानो ५०, आलु रातो ५६, भारतीय आलु रातो ३५, मुडे आलु रातो ४६, घिउ सिमी लोकल ८०, काउली स्थानिय ८०, लौका ५०, हरियो फर्सी ३०, घिरौला ६० रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।

हेर्नुहास् मूल्यसूची

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ६०.००रू ८०.००रू ७०.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ४५.००रू ५५.००रू ५०.००
आलु रातोके.जी.रू ५६.००रू ५८.००रू ५७.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३४.००रू ३६.००रू ३४.७५
आलु रातो(मुडे)केजीरू ५६.००रू ५८.००रू ५७.००
आलु सेतोके.जी.रू ४५.००रू ४८.००रू ४६.५०
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ७५.००रू ७७.००रू ७५.८०
गाजर(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
गाजर(तराई)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
काउली स्थानियके.जी.रू ७०.००रू ९०.००रू ८२.००
मूला रातोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मकै बोडीकेजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
मटरकोशाके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
टाटे सिमीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तितो करेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६४.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
परवर(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
परवर(तराई)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
घिरौलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
झिगूनीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४५.००रू ५०.००रू ४८.३३
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
भिण्डीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सखरखण्डके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
बरेलाके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
स्कूसके.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.००
रायो सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३३.३३
प्याज हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू ११०.००रू १४०.००रू १२६.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
कुरीलोके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४३३.३३
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २८३.३३
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
जिरीको सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
पार्सलेके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
पुदीनाके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५६६.६७
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३४०.००
केरादर्जनरू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
कागतीके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
अनारके.जी.रू ४२०.००रू ४५०.००रू ४३५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ९०.००रू ८०.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
अम्बाके.जी.रू १००.००रू १५०.००रू १२५.००
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
किविकेजीरू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
शरीफाके‍.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
आभोकाडोके.जीरू २५०.००रू ३५०.००रू ३००.००
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
अदुवाके.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
लसुन हरियोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २३०.००रू २५०.००रू २३८.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २५०.००रू २७०.००रू २६०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००