यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०८० आश्विन १६ गते प्रकाशित

काठमाडौ। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार टनेल गोलभेडा सानो प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य ५८, लोकल गोलभेडा सानो ५०, भारतीय ठूलो गोलभेडा ४०, भारतीय गोलभेडा सानो ५०, आलु रातो ५४, भारतीय आलु रातो ३४, मुडे आलु रातो ४५, घिउ सिमी लोकल ८०, काउली स्थानिय १००, लौका ४०, हरियो फर्सी ३०, घिरौला ६० रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।

हेर्नुहोस, मूल्यसूची…

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ४०.००रू ४६.००रू ४३.२०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ५८.००रू ७५.००रू ६६.६०
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
आलु रातोके.जी.रू ५४.००रू ५६.००रू ५५.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३४.००रू ३६.००रू ३५.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४५.००रू ४८.००रू ४६.२५
आलु सेतोके.जी.रू ४५.००रू ४६.००रू ४५.५०
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ७३.००रू ७५.००रू ७४.२०
गाजर(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
गाजर(तराई)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
काउली स्थानियके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
मूला रातोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मकै बोडीकेजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
मटरकोशाके.जी.रू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४३.७५
परवर(लोकल)के.जी.रू ४५.००रू ५५.००रू ४९.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४५.००रू ५०.००रू ४८.३३
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भिण्डीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बरेलाके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
स्कूसके.जी.रू १४.००रू १८.००रू १५.८०
रायो सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
प्याज हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू ११०.००रू १४०.००रू १२४.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३२०.००रू ३६०.००रू ३४०.००
कुरीलोके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
जिरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सेलरीके.जी.रू ३५०.००रू ४५०.००रू ४००.००
पार्सलेके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
पुदीनाके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २८३.३३
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
केरादर्जनरू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
कागतीके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
अनारके.जी.रू ३८०.००रू ४००.००रू ३९०.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मौसमके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
मेवा(भारतीय)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
अम्बाके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९०.००
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
किविकेजीरू २५०.००रू ३५०.००रू ३००.००
शरीफाके‍.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
अदुवाके.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू १५०.००रू २५०.००रू २००.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११२.००
लसुन हरियोके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
हरियो धनियाके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५६.६७
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
काठमाडौं– नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषिक्षेत्रका प्राथमिकता अध्ययन गरेर कार्ययोजना …