यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०८० आश्विन १८ गते प्रकाशित

काठमाडौ। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार टनेल गोलभेडा सानो प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य ५५, लोकल गोलभेडा सानो ४०, भारतीय ठूलो गोलभेडा ३५, भारतीय गोलभेडा सानो ५०, आलु रातो ५५, भारतीय आलु रातो ३४, मुडे आलु रातो ४४, घिउ सिमी लोकल ६०, काउली स्थानिय १००, लौका ४०, हरियो फर्सी ४०, घिरौला ६० रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।

हेर्नुहोस, मूल्यसूची…

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४४.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ५५.००रू ६८.००रू ६२.६०
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ५०.००रू ५५.००रू ५२.५०
आलु रातोके.जी.रू ५५.००रू ५७.००रू ५५.७५
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३४.००रू ३६.००रू ३५.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४४.००रू ४६.००रू ४५.००
आलु सेतोके.जी.रू ४४.००रू ४५.००रू ४४.६७
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ७०.००रू ७४.००रू ७२.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
काउली स्थानियके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११४.००
मूला रातोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मकै बोडीकेजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
परवर(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५२.५०
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
भिण्डीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
सखरखण्डके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
बरेलाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
पिंडालूके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
स्कूसके.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.५०
रायो सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३३०.००रू ३७०.००रू ३४८.००
कुरीलोके.जी.रू ५००.००रू ५५०.००रू ५२५.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
जिरीको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
सेलरीके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
पुदीनाके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
कागतीके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
अनारके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४००.००रू ४२०.००रू ४१०.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १७०.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
निबुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
अम्बाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
किविकेजीरू २५०.००रू ३५०.००रू ३००.००
शरीफाके‍.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
अदुवाके.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
लसुन हरियोके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १५०.००रू २५०.००रू २००.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५३.३३
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००