यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाउ

२०८० आश्विन १९ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० असोज १९ गते शुक्रबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची…

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ४०.००रू ४५.००रू ४२.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ४५.००रू ५५.००रू ५०.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ५२.००रू ६८.००रू ६२.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
आलु रातोके.जी.रू ५४.००रू ५६.००रू ५५.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३४.००रू ३६.००रू ३५.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४४.००रू ४६.००रू ४५.००
आलु सेतोके.जी.रू ४४.००रू ४५.००रू ४४.६७
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ७०.००रू ७४.००रू ७२.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२३.३३
गाजर(तराई)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.००
काउली स्थानियके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मूला रातोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मकै बोडीकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मटरकोशाके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६४.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६४.००
लौकाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
परवर(तराई)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
झिगूनीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४३.७५
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
सखरखण्डके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
बरेलाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू १०८.००
पिंडालूके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
स्कूसके.जी.रू ८.००रू १२.००रू १०.००
रायो सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३३.३३
प्याज हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू ७०.००रू १००.००रू ८४.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३३०.००रू ३१६.००
कुरीलोके.जी.रू ५००.००रू ५५०.००रू ५२५.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
जिरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सेलरीके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
पुदीनाके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३००.००रू ३३०.००रू ३१६.६७
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
कागतीके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२४.००
अनारके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४००.००रू ४२०.००रू ४१०.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६३.३३
मौसमके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३३०.००रू ३२५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ८०.००रू ६८.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
अम्बाके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९०.००
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
किविकेजीरू २५०.००रू ३५०.००रू ३००.००
शरीफाके‍.जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६३.३३
अदुवाके.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४८३.३३
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू १३०.००रू १४०.००रू १३६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.००
लसुन हरियोके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
हरियो धनियाके.जी.रू १००.००रू १५०.००रू १२५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
रुख टमाटरकेजीरू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००