यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाउ

२०८० आश्विन २२ गते प्रकाशित

काठमाडौ। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार टनेल गोलभेडा सानो प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य ५०, लोकल गोलभेडा सानो ४०, भारतीय ठूलो गोलभेडा ३५, भारतीय गोलभेडा सानो ३०, आलु रातो ५४, भारतीय आलु रातो ३४, मुडे आलु रातो ४४, घिउ सिमी लोकल ७०, काउली स्थानिय ६०, लौका ४०, हरियो फर्सी ५०, घिरौला ७० रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।

हेर्नुहोस् मूल्यसूची…

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ३५.००रू ४०.००रू ३७.५०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५३.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ३०.००रू ३५.००रू ३२.५०
आलु रातोके.जी.रू ५४.००रू ५६.००रू ५५.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३४.००रू ३६.००रू ३५.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४४.००रू ४८.००रू ४६.००
आलु सेतोके.जी.रू ४४.००रू ४५.००रू ४४.५०
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ७२.००रू ७५.००रू ७३.५०
गाजर(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
गाजर(तराई)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ६०.००रू ८०.००रू ७०.००
मूला रातोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११२.००
मकै बोडीकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मटरकोशाके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २४०.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
परवर(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
परवर(तराई)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
घिरौलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
झिगूनीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
भिण्डीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
सखरखण्डके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
बरेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
पिंडालूके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
स्कूसके.जी.रू ८.००रू १२.००रू १०.००
रायो सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
प्याज हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३६.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२०.००
कुरीलोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
रातो बन्दाके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
जिरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सेलरीके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
पुदीनाके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३००.००रू ३३०.००रू ३१६.६७
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
कागतीके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
अनारके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४००.००रू ४२०.००रू ४१०.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मौसमके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०३.३३
अम्बाके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९२.५०
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
किविकेजीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
शरीफाके‍.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
अमलाके.जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
अदुवाके.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४८०.००रू ४६५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
लसुन हरियोके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
हरियो धनियाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३७०.००रू ३८०.००रू ३७५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २७०.००रू २८०.००रू २७५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २८०.००रू २६०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २७०.००रू २८०.००रू २७५.००
रुख टमाटरकेजीरू १२०.००रू १५०.००रू १३६.६७