यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाउ

२०८० आश्विन २५ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० असोज २५ गते बिहीबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची…

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ३०.००रू ३५.००रू ३२.५०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ४३.००रू ५५.००रू ५०.२०
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ३०.००रू ३५.००रू ३२.५०
आलु रातोके.जी.रू ६०.००रू ६५.००रू ६२.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३४.००रू ३६.००रू ३४.७५
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४४.००रू ४८.००रू ४६.००
आलु सेतोके.जी.रू ४०.००रू ४२.००रू ४१.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ७२.००रू ७५.००रू ७३.८०
गाजर(लोकल)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
गाजर(तराई)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.००
मूला रातोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.००
मकै बोडीकेजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मटरकोशाके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६४.००
लौकाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
परवर(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
परवर(तराई)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
झिगूनीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भिण्डीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८४.००
सखरखण्डके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
बरेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
स्कूसके.जी.रू १०.००रू १५.००रू १३.००
रायो सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
प्याज हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६४.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२८.००
कुरीलोके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
सजिवनके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
रातो बन्दाके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
जिरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
पुदीनाके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू २६०.००रू ३००.००रू २८०.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३००.००रू ३३०.००रू ३१६.६७
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
कागतीके.जी.रू १८०.००रू २२०.००रू २००.००
अनारके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४००.००रू ४२०.००रू ४१०.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मौसमके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
अम्बाके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९०.००
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
किविकेजीरू २५०.००रू ३५०.००रू ३००.००
शरीफाके‍.जीरू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
अदुवाके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४४.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५६.००
लसुन हरियोके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
हरियो धनियाके.जी.रू १००.००रू १५०.००रू १२५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २३०.००रू २४०.००रू २३६.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३७०.००रू ३८०.००रू ३७५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २७०.००रू २८०.००रू २७५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २८०.००रू २६०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २७०.००रू २८०.००रू २७५.००
रुख टमाटरकेजीरू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००