एक्कासी दोब्बरले बढ्यो लोकल काउली, अन्य तरकारी तथा फलफुलको कति मूल्य ?

२०८० कार्तिक १ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० कात्तिक १ गते बुधबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुहोस, मूल्यसूची…

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ३२.००रू ४०.००रू ३६.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३२.००रू २८.४०
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ३०.००रू ४२.००रू ३७.४०
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ३०.००रू ३५.००रू ३३.३३
आलु रातोके.जी.रू ६०.००रू ६५.००रू ६२.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३८.००रू ४०.००रू ३९.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४२.००रू ४६.००रू ४४.२०
आलु सेतोके.जी.रू ४२.००रू ४५.००रू ४३.५०
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ७८.००रू ८२.००रू ८०.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
गाजर(तराई)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.००
मूला रातोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
मकै बोडीकेजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मटरकोशाके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तितो करेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लौकाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
परवर(तराई)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
घिरौलाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
झिगूनीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
सखरखण्डके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
बरेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्कूसके.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.४०
रायो सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
पालूगो सागके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
चमसूरको सागके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मेथीको सागके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
प्याज हरियोके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९०.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १३०.००रू १६०.००रू १४५.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२४.००
कुरीलोके.जी.रू ५००.००रू ५५०.००रू ५२५.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू १२०.००रू १६०.००रू १४४.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सजिवनके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
रातो बन्दाके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
जिरीको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
सेलरीके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
सौफको सागके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
पुदीनाके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९३.३३
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
कागतीके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू