दसैं नजिकिँदा यस्तो छ तरकारी तथा फलफुलको बजार भाउ

२०८० कार्तिक २ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० कात्तिक २ गते बिहीबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुहोस, मूल्यसूची…

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ३६.००रू ३२.७५
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ३५.००रू ४५.००रू ४१.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ३०.००रू ३५.००रू ३२.५०
आलु रातोके.जी.रू ६०.००रू ६५.००रू ६२.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३६.००रू ४०.००रू ३८.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४२.००रू ४६.००रू ४४.२५
आलु सेतोके.जी.रू ४२.००रू ४५.००रू ४३.५०
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ८०.००रू ८४.००रू ८१.६०
गाजर(लोकल)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
गाजर(तराई)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ११०.००रू १३०.००रू १२०.००
मूला रातोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २५.००रू ३५.००रू ३१.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
मकै बोडीकेजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मटरकोशाके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
लौकाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
चिचिण्डोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
घिरौलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
झिगूनीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सखरखण्डके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
बरेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्कूसके.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.५०
रायो सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
पालूगो सागके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
चमसूरको सागके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मेथीको सागके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
प्याज हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १३०.००रू १७०.००रू १५०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू २८०.००रू ३२०.००रू ३०५.००
कुरीलोके.जी.रू ५००.००रू ५५०.००रू ५२५.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
रातो बन्दाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
जिरीको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
सेलरीके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
सौफको सागके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
पुदीनाके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
कागतीके.जी.रू १२०.००रू १६०.००रू १४३.३३
अनारके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४००.००रू ४२०.००रू ४१०.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २४०.००रू २३०.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
अम्बाके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९०.००
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
किविकेजीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
शरीफाके‍.जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
अमलाके.जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
अदुवाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३६.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४८०.००रू ४६५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २५०.००रू ३५०.००रू ३००.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
लसुन हरियोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३७०.००रू ३८०.००रू ३७५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २७०.००रू २८०.००रू २७५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
रुख टमाटरकेजीरू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००