यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०८० कार्तिक १३ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० कात्तिक १३ गते सोमबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

दशैंअघि भन्दा बजारमा हरियो तरकारीको मूल्य घटेको छ । खासगरी, गोलभेडा, लोकल सिमी, लौका, हरियो फर्सी, घिरौंलालगायतका तरकारीको मूल्य घटेको हो ।

हेर्नुहोस मूल्यसूची…

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ४५.००रू ५०.००रू ४८.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
आलु रातोके.जी.रू ६२.००रू ६५.००रू ६३.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३६.००रू ३८.००रू ३७.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४८.००रू ५०.००रू ४९.२०
आलु सेतोके.जी.रू ५२.००रू ५५.००रू ५४.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ११५.००रू १२०.००रू ११८.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
गाजर(तराई)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
काउली स्थानियके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मूला रातोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २०.००रू ३०.००रू २५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू १५.००रू २५.००रू १९.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मकै बोडीकेजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मटरकोशाके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२३.३३
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २५.००रू २०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू १५.००रू २५.००रू २०.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तितो करेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
लौकाके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २६.६७
परवर(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५२.५०
परवर(तराई)केजीरू ५५.००रू ६०.००रू ५७.५०
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सखरखण्डके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
बरेलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
पिंडालूके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
स्कूसके.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.५०
रायो सागके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
पालूगो सागके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
चमसूरको सागके.जी.रू ५०.००रू ८०.००रू ६२.५०
तोरीको सागके.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २८.३३
मेथीको सागके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
प्याज हरियोके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
बकूलाके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू ५०.००रू ७०.००रू ६०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३२.००
कुरीलोके.जी.रू ६००.००रू ६५०.००रू ६२५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
रातो बन्दाके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
जिरीको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
सौफको सागके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
पुदीनाके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
केरादर्जनरू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
कागतीके.जी.रू १२०.००रू १६०.००रू १४०.००
अनारके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४००.००रू ४२०.००रू ४१०.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मौसमके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६४.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू २०.००रू ३०.००रू २५.००
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
अम्बाके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९०.००
लप्सीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
किविकेजीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
अदुवाके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५६.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४८३.३३
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २५०.००रू ३५०.००रू ३००.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३४.००
लसुन हरियोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू ८०.००रू १२०.००रू ९७.५०
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३६०.००रू ३८०.००रू ३७०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
रुख टमाटरकेजीरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००