आज कुन तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ कति ?

२०८० कार्तिक १६ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० कात्तिक १६ गते बिहीबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुहोस मूल्यसूची…

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ४५.००रू ५२.००रू ४९.२५
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ३८.००रू ४५.००रू ४१.६०
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ४२.००रू ५५.००रू ४७.६०
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
आलु रातोके.जी.रू ६०.००रू ६५.००रू ६२.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३६.००रू ३८.००रू ३७.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ५०.००रू ५२.००रू ५१.३३
आलु सेतोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ११५.००रू १२०.००रू ११७.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
गाजर(तराई)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ५५.००रू ६५.००रू ६०.००
बन्दा(तराई)केजीरू ४५.००रू ५५.००रू ५०.००
काउली स्थानियके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मूला रातोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.५०
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मकै बोडीकेजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
मटरकोशाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १८.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.५०
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
लौकाके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
परवर(तराई)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
चिचिण्डोके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
घिरौलाके.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३२.५०
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सखरखण्डके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
बरेलाके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
पिंडालूके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
स्कूसके.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.५०
रायो सागके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २४.००
पालूगो सागके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
चमसूरको सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मेथीको सागके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
प्याज हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
बकूलाके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
तरुलके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू ५०.००रू ७०.००रू ६०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू २६०.००रू ३००.००रू २८०.००
कुरीलोके.जी.रू ७५०.००रू ८००.००रू ७७५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
रातो बन्दाके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
जिरीको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
सेलरीके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
सौफको सागके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
पुदीनाके.जी.रू ५००.००रू ५५०.००रू ५२५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
केरादर्जनरू १७०.००रू १८०.००रू १७५.००
कागतीके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
अनारके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४००.००रू ४२०.००रू ४१०.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १२०.००रू १४०.००रू १३३.३३
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मौसमके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
जुनारके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू १०.००रू १५.००रू १२.५०
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
अम्बाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
लप्सीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
किविकेजीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
शरीफाके‍.जीरू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
अदुवाके.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २८३.३३
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
लसुन हरियोके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १००.००रू १५०.००रू १२४.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३६०.००रू ३८०.००रू ३७०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
रुख टमाटरकेजीरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००