यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार मूल्य

२०८० कार्तिक २४ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० कात्तिक २४ गते शुक्रबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुहोस मूल्यसूची…

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २८.००रू ३५.००रू ३१.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ४५.००रू ५५.००रू ५०.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ४०.००रू ४५.००रू ४३.३३
आलु रातोके.जी.रू ५५.००रू ६०.००रू ५७.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३६.००रू ३५.६७
आलु सेतोके.जी.रू ३८.००रू ४०.००रू ३९.२०
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ९५.००रू १००.००रू ९८.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ४५.००रू ५५.००रू ५०.००
बन्दा(तराई)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
काउली स्थानियके.जी.रू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मूला रातोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४३.३३
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.५०
भन्टा लाम्चोके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मकै बोडीकेजीरू ४०.००रू ४५.००रू ४३.३३
मटरकोशाके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू २०.००रू ३०.००रू २५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
टाटे सिमीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
लौकाके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ४५.००रू ५०.००रू ४७.५०
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २६.६७
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू १०.००रू २०.००रू १५.००
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
सखरखण्डके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
बरेलाके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
पिंडालूके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
स्कूसके.जी.रू ८.००रू १२.००रू १०.००
रायो सागके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
पालूगो सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
मेथीको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
बकूलाके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
तरुलके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू ७०.००रू ९०.००रू ७८.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
कुरीलोके.जी.रू १,०००.००रू १,२००.००रू १,१००.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
जिरीको सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
ग्याठ कोबीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सेलरीके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
पार्सलेके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
सौफको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
पुदीनाके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
केरादर्जनरू १६०.००रू १७०.००रू १६६.६७
कागतीके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
अनारके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४००.००रू ४२०.००रू ४१०.००
सुन्तला(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १००.००रू १२०.००रू १०६.६७
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मौसमके.जी.रू ९०.००रू ११०.००रू १००.००
जुनारके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू १५.००रू २५.००रू २०.००
निबुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
अम्बाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
लप्सीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
किविकेजीरू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
शरीफाके‍.जीरू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
अमलाके.जीरू ५५.००रू ६०.००रू ५८.३३
अदुवाके.जी.रू १५०.००रू १७०.००रू १५८.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
लसुन हरियोके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
हरियो धनियाके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९०.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३६०.००रू ३८०.००रू ३७०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
रुख टमाटरकेजीरू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७