यस्तो छ आज तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०८० मंसिर २ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० मंसिर २ गते शनिबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुहोस मूल्यसूची…

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३५.००रू २९.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ३०.००रू ४५.००रू ३७.००
आलु रातोके.जी.रू ५५.००रू ६०.००रू ५७.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३४.००रू ३६.००रू ३५.००
आलु सेतोके.जी.रू ३६.००रू ४०.००रू ३८.४०
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ९०.००रू ९५.००रू ९२.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
काउली स्थानियके.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.५०
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू २०.००रू ३०.००रू २५.००
मूला रातोके.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३२.५०
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.५०
भन्टा लाम्चोके.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.५०
भन्टा डल्लोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मकै बोडीकेजीरू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
मटरकोशाके.जी.रू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.५०
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.५०
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
टाटे सिमीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लौकाके.जी.रू १५.००रू २५.००रू २०.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
घिरौलाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू १०.००रू २०.००रू १५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू १०.००रू २०.००रू १५.००
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
सखरखण्डके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बरेलाके.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २८.००
पिंडालूके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
स्कूसके.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.५०
रायो सागके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
पालूगो सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
मेथीको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
बकूलाके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
तरुलके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू ५०.००रू ७०.००रू ६०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७६.००
कुरीलोके.जी.रू १,०००.००रू १,२००.००रू १,१००.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ३५.००रू ५०.००रू ४२.५०
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
जिरीको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
सेलरीके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
पार्सलेके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
सौफको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
पुदीनाके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
केरादर्जनरू १६०.००रू १७०.००रू १६६.६७
कागतीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३६.००
अनारके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
अंगुर(कालो)केजीरू ३८०.००रू ४००.००रू ३९०.००
सुन्तला(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मौसमके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
जुनारके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू १०.००रू २०.००रू १५.००
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
अम्बाके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
लप्सीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
किविकेजीरू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
अदुवाके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
लसुन हरियोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १००.००रू १५०.००रू १२४.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू १००.००रू १५०.००रू १२५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३५०.००रू ३६०.००रू ३५५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २१०.००रू २२०.००रू २१५.००
रुख टमाटरकेजीरू १००.००रू ११०.००रू १०५.००