गोलभेडाको मूल्य सस्तियो, कति छ अन्य तरकारीको भाउ ?

२०८० मंसिर १२ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० मंसिर १२ गते शनिबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुहोस मूल्यसूची…

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २५.००रू २०.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू २३.००रू ३८.००रू २८.२०
आलु रातोके.जी.रू ४५.००रू ५०.००रू ४७.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३८.००रू ४०.००रू ३९.००
आलु सेतोके.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३७.५०
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ९५.००रू १०५.००रू १००.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ८.००रू १२.००रू १०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.५०
मूला रातोके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.५०
भन्टा लाम्चोके.जी.रू १५.००रू २०.००रू १८.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३२.५०
बोडी(तने)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मकै बोडीकेजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मटरकोशाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३५.००रू २९.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
टाटे सिमीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लौकाके.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २८.३३
परवर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
परवर(तराई)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
घिरौलाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.५०
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.५०
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
सखरखण्डके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
बरेलाके.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
पिंडालूके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
स्कूसके.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.५०
रायो सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
पालूगो सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मेथीको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
बकूलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
तरुलके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू २४०.००रू २८०.००रू २६०.००
कुरीलोके.जी.रू ९००.००रू १,०००.००रू ९५०.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
रातो बन्दाके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
जिरीको सागके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
सेलरीके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
पार्सलेके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
सौफको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
पुदीनाके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
केरादर्जनरू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
कागतीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३६.००
अनारके.जी.रू ४००.००रू ४२०.००रू ४१०.००
अंगुर(कालो)केजीरू ३८०.००रू ४००.००रू ३९०.००
सुन्तला(नेपाली)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मौसमके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
जुनारके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू १५.००रू २०.००रू १७.५०
निबुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
अम्बाके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
लप्सीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
किविकेजीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
अदुवाके.जी.रू १५०.००रू १७०.००रू १६०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४८०.००रू ५००.००रू ४९०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लसुन हरियोके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
हरियो धनियाके.जी.रू ६०.००रू १००.००रू ८०.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २८०.००रू २९०.००रू २८५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३६०.००रू ३८०.००रू ३७०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २५०.००रू २७०.००रू २६०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २१०.००रू २२०.००रू २१५.००
रुख टमाटरकेजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
काठमाडौं– नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषिक्षेत्रका प्राथमिकता अध्ययन गरेर कार्ययोजना …