आजको तरकारी तथा फलफुलको यस्तो छ भाउ

२०८० मंसिर २४ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० मंसिर २४ गते आइतबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुहोस मूल्यसूची…

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.६७
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू २५.००रू ३०.००रू २७.००
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू २५.००रू ३०.००रू २७.६७
आलु रातोके.जी.रू ४८.००रू ५०.००रू ४९.००
आलु सेतोके.जी.रू ३८.००रू ४०.००रू ३९.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गाजर(तराई)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
बन्दा(नरिवल)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
काउली स्थानियके.जी.रू १२.००रू २०.००रू १५.६७
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू २०.००रू ३०.००रू २५.००
मूला रातोके.जी.रू १२.००रू २०.००रू १५.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.३३
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.६७
भन्टा डल्लोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मकै बोडीकेजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मटरकोशाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४३.७५
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
तितो करेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लौकाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
परवर(तराई)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
झिगूनीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भिण्डीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
सखरखण्डके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
बरेलाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
पिंडालूके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
स्कूसके.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.६७
रायो सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
पालूगो सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
चमसूरको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मेथीको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
प्याज हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
बकूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तरुलके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३३०.००रू ३५०.००रू ३४०.००
कुरीलोके.जी.रू ५५०.००रू ६००.००रू ५७५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सजिवनके.जी.रू १९०.००रू २००.००रू १९५.००
रातो बन्दाके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६३.३३
जिरीको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
सेलरीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
पार्सलेके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
सौफको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
पुदीनाके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
कागतीके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
अनारके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
सुन्तला(नेपाली)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मौसमके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
जुनारके.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू २०.००रू ३०.००रू २५.००
निबुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
अम्बाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
लप्सीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
किनुके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
किविकेजीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
शरीफाके‍.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
अदुवाके.जी.रू १५०.००रू १७०.००रू १६०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४८०.००रू ५००.००रू ४९०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७६.६७
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
लसुन हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
हरियो धनियाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३६०.००रू ३७०.००रू ३६५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २६०.००रू २७०.००रू २६५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
रुख टमाटरकेजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
काठमाडौं– नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषिक्षेत्रका प्राथमिकता अध्ययन गरेर कार्ययोजना …